Board of Directors

Chairman's Office

16th Floor, No. 2,
Tower 1,
Jalan P5/6, Presint 5
62200, Putrajaya

.

.

.

.

.

.

.

.

Seksyen Dasar Percukaian Antarabangsa I

Kementerian Kewangan
Aras 6, Blok Tengah
No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 PUTRAJAYA

Aras 2, Bangunan Baitulmakmur

Petrajaya, 93050 Kuching
SARAWAK

Copyright © 2022 Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). All Rights Reserved. View Our Terms of Use