Procurement

This section is only available in Bahasa Malaysia. Information contained herein is solely for local suppliers registered with the relevant authorities and Tourism Malaysia.

Kenyataan Tawaran Sebutharga

Kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berkaitan (bagi Perolehan Bekalan & Perkhidmatan) atau berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan (bagi Perolehan Kerja) adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga berikut.

Sebutharga Am

NO SEBUTHARGA: TM/PA/2018/0015
PERKHIDMATAN DAN PERBEKALAN SECARA SEWAAN, PEMASANGAN, MENGUJILARI DAN SOFTWARE CUSTOMISATION SISTEM PERAKAM WAKTU ELEKTRONIK (BIOMETRIK) TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH 12 BULAN
TARIKH BUKA
23/04/2018
TARIKH TUTUP
30/04/2018 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210103/210104/210109
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN

Sebutharga Percetakan

Syarikat percetakan bumiputera yang berdaftar dengan kementerian kewangan, kementerian pelancongan malaysia dan persatuan pengusaha percetakan melayu malaysia dijemput untuk mengemukakan tawaran kerja mencetak berikut:

Tiada Rekod

Sebutharga Penerbitan

Tiada Rekod

Keputusan Sebutharga

Sebutharga Am

Tiada Rekod

Sebutharga Percetakan

Tiada Rekod

Sebutharga Penerbitan

Tiada Rekod

Kenyataan Tawaran Tender

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang berpengalaman dan masih sah tempoh pendaftarannya untuk perkhidmatan berikut.

No Tender: TM/TA/2018/004
Perkhidmatan Penghasilan Kreatif Kempen Pengiklanan (Dalam dan Luar Negara) Untuk Tourism Malaysia Bagi Tempoh Sehingga Tahun 2020.
Kategori Perolehan
Tender
Kod Bidang
222001, 222002, 222005, 222009 (Wajib)
Jenis Bidang
Cetakan Elektronik(Tidak Termasuk Kerja - Kerja Percetakan) , Media Cetak(Tidak Termasuk Kerja-Kerja Percetakan), Mereka Cipta dan Seni Halus: dan Lain - Lain Media Pengiklanan
Tarikh Buka
11/04/2018
Tarikh Tutup
02/05/2018
Maklumat Tambahan
I) Dokumen Tender boleh diperolehi di Unit Perolehan, Bahagian Pentadbiran, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM), Tingkat 8 (Pintu B), No.2, Menara 1, Jalan P5/6, 62200 Putrajaya mulai 11April 2018. ii) Bayaran hanya boleh dibuat dalam bentuk Bank Draf/Kiriman Wang atas nama Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
Masa Taklimat
2.00 PM
Tempat Taklimat
Bilik Media, Tourism Malaysia, Tingkat 6, No.2 ,Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya. Hanya dua (2) orang wakil syarikat dibenarkan untuk menghadiri taklimat tersebut.
Harga (RM)
100
Ringgit Malaysia
Satu Ratus Sahaja
Disiarkan
Disiarkan

Keputusan Tender

Tiada Rekod