Procurement

This section is only available in Bahasa Malaysia. Information contained herein is solely for local suppliers registered with the relevant authorities and Tourism Malaysia.

Kenyataan Tawaran Sebutharga

Kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berkaitan (bagi Perolehan Bekalan & Perkhidmatan) atau berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan (bagi Perolehan Kerja) adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga berikut.

Sebutharga Am

NO SEBUTHARGA: TM/PA/2022/0079
PERKHIDMATAN MEREKACIPTA, MEMBINA, MENYELENGGARA, MENGHIAS SERTA MEMBUKA SEMULA DAN MEMBERSIHKAN RUANG PAMERAN ASTAKA TOURISM MALAYSIA DI MATTA FAIR 2022, (2-4 SEPTEMBER 2022) DI WORLD TRADE CENTRE (WTC), KUALA LUMPUR SECARA SEWAAN
TARIKH BUKA
09/08/2022
TARIKH TUTUP
16/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
221305
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2022/0078
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LAMAN WEB RASMI TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN
TARIKH BUKA
08/08/2022
TARIKH TUTUP
17/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210103/210104/210105/210108
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2022/0077
PERKHIDMATAN MEMBEKAL ,MENYUNTING DAN MENGKATALOGKAN GAMBAR UNTUK PENERBITAN BAHAN PROMOSI TOURISM MALAYSIA
TARIKH BUKA
05/08/2022
TARIKH TUTUP
18/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
221303
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2022/0075
PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO PROMOSI ”INDULGE IN A FABULOUS SHOPPING EXPERIENCE IN MALAYSIA” DURASI EMPAT (4) DAN DUA (2) MINIT (BAHASA INGGERIS)
TARIKH BUKA
05/08/2022
TARIKH TUTUP
18/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
Sekurang-kurangnya 2 Kod Bidang berikut: 221301/221302/221303/221304 )
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2022/0064
PEMBAHARUAN KHIDMAT SOKONGAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN ASET (G ASSET),SISTEM PENGURUSAN STOR (G STORE) DAN MODUL LAPORAN EKSEKUTIF (G -EXEC) TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
TARIKH BUKA
02/08/2022
TARIKH TUTUP
15/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210103, 210104 & 210109
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2022/0070
MEMBEKAL SECARA SEWAAN (TERMASUK ALATAN) PEMASANGAN MENGUJILARI SOFTWARE CUSTOMIZATION DAN KHIDMAT SOKONGAN BAGI SISTEM PERAKAM WAKTU ELEKTRONIK (BIOMETRIK) DI IBU PEJABAT TOURISM MALAYSIA DAN PUSAT PENGEDARAN TOURISM MALAYSIA DI BANGI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
TARIKH BUKA
02/08/2022
TARIKH TUTUP
15/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210103,210104 & 210109
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN

Sebutharga Percetakan

Syarikat percetakan bumiputera yang berdaftar dengan kementerian kewangan, kementerian pelancongan malaysia dan persatuan pengusaha percetakan melayu malaysia dijemput untuk mengemukakan tawaran kerja mencetak berikut:

NO SEBUTHARGA: TM/PC/2022/0025
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU MALAYSIA TOURISM KEY PERFOMANCE INDICATORS 2021
TARIKH BUKA
08/08/2022
TARIKH TUTUP
17/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
221601/221602/221603/221604
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PC/2022/0024
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL RISALAH MALAYSIA TRAVEL GUIDE BAHASA SIMPLIFIED CHINESE,TRADITIONAL CHINESE DAN JEPUN
TARIKH BUKA
08/08/2022
TARIKH TUTUP
17/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
221601/2121602/221603/221604
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PC/2022/0022
PERKHIDMATAN MENCETAK COFEE TABLE BOOK WONDERLUST MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN TOURISM MALAYSIA
TARIKH BUKA
04/08/2022
TARIKH TUTUP
15/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
221601/221602/221603/221604
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN

Sebutharga Penerbitan

NO SEBUTHARGA: TM/PT/2022/0023
PERKHIDMATAN REKA BENTUK & KONSEP KREATIF BUKU LAPORAN TAHUNAN TOURISM MALAYSIA 2021 (BAHASA MELAYU & BAHASA INGGERIS)
TARIKH BUKA
05/08/2022
TARIKH TUTUP
15/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
010102/222002/221615
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PT/2022/0026
PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK DAN MENERBIT BUKU MALAYSIA TOURISM KEY PERFOMANCE INDICATORS 2021
TARIKH BUKA
08/08/2022
TARIKH TUTUP
22/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
010102/222002/221615
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PT/2022/0023
PERKHIDMATAN REKA BENTUK & KONSEP KREATIF BUKU LAPORAN TAHUNAN TOURISM MALAYSIA 2021 (BAHASA MELAYU & BAHASA INGGERIS)
TARIKH BUKA
05/08/2022
TARIKH TUTUP
15/08/2022 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
010102/222002/221615
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN

Keputusan Sebutharga

Sebutharga Am

NO SEBUTHARGA KATEGORI PETENDER BERJAYA NO PENDAFTARAN DENGAN ROC NO PENDAFTARAN DENGAN MOF/PKK HARGA TENDER YANG BERJAYA (RM)
TM/PA/2022/0068
MEMBUAT DAN MEMBEKAL BAHAN KOLATERAL BAGI SEGMEN NICHE UNTUK BAHAGIAN PEMBANGUNAN PAKEJ TOURISM MALAYSIA
Am EFFITHREE RESOURCES 357-02229621 002331085-V 58,150.00
TM/PA/2022/0056
PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MENYENGGARA MENGHIAS, MEMBUKA SEMULA DAN MEMBERSIH RUANG PAMERAN ”ROADSHOW JOM CUTI-CUTI 2022” DI MALL TERPILIH SECARA SEWAAN
Am HANDALAN PRODUCTION SDN BHD 357-02225248 1089213-X 380,050.00
TM/PA/2022/0045
PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO KORPORAT TOURISM MALAYSIA DURASI TIGA (3) HINGGA LIMA (5) MINIT BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS
Am PENUMBRA COMMUNICATIONS (M) SDN BHD 357-00046607 403881-M 99,888.88
TM/PA/2022/0047
PERKHIDMATAN SEWAAN BAGI MEMBEKAL DAN MENYELENGGARA POKOK BUNGA SEGAR SECARA SEWAAN DI IBU PEJABAT TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA TAHUN
Am TAPAK SEMAIAN BAHARUM 357-00012509 000637647-M 219,492.00
TM/PA/2022/0048
PERKHIDMATAN MENAIKTARAF SISTEM KEWANGAN MYFIS DI TOURISM MALAYSIA
Am DATA SCIENCE SDN BHD 518,221.28
TM/PA/2022/0052
MEMBUAT , MEMBEKAL,MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR EXECUTIVE NOTEBOOK BAGI KEGUNAAN TOURISM MALAYSIA-10,000 UNIT
Am EFITHREE RESOURCES 357-02229621 89,000.00
TM/PA/2022/0049
MEMBEKAL,MENCETAK ,MEMBUNGKUS DAN MENGHANTAR T-SHIRT ROUND NECK UNTUK KEGUNAAN TOURISM MALAYSIA-10,000 HELAI
Am MUTU PANCARAN SDN BHD 357-02221031 1073351-T 190,800.00
TM/PA/2022/0053
MEMBEKAL BAHAN-BAHAN KOLATERAL SEBAGAI CENDERAMATA SEMPENA PROGRAM ROADSHOW JOM CUTI-CUTI MALAYSIA 2022 UNTUK BAHAGIAN DOMESTIK & ACARA TOURISM MALAYSIA
Am EFFITHREE RESOURCES 357-02229621 002231085-V 123,030.00

Sebutharga Percetakan

NO SEBUTHARGA KATEGORI PETENDER BERJAYA NO PENDAFTARAN DENGAN ROC NO PENDAFTARAN DENGAN MOF/PKK HARGA TENDER YANG BERJAYA (RM)
TM/PC/2022/0020
PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL RISALAH MAP & GUIDE SELANGOR (BAHASA INGGERIS)
Percetakan D'FA PRINT SDN BHD 357-00039646 352051-K 9,500.00

Sebutharga Penerbitan

NO SEBUTHARGA KATEGORI PETENDER BERJAYA NO PENDAFTARAN DENGAN ROC NO PENDAFTARAN DENGAN MOF/PKK HARGA TENDER YANG BERJAYA (RM)
TM/PT/2022/0019
PERKHIDMATAN REKA BENTUK & KONSEP KREATIF BUKU LAPORAN TAHUNAN TOURISM MALAYSIA 2021
Penerbitan TIADA LANTIKAN SYARIKAT DIBUAT KERANA TAWARAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA TOURISM MALAYSIA

Kenyataan Tawaran Tender

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang berpengalaman dan masih sah tempoh pendaftarannya untuk perkhidmatan berikut.

Tiada Rekod

Keputusan Tender

NO TENDER PETENDER BERJAYA NO PENDAFTARAN DENGAN ROC NO PENDAFTARAN DENGAN MOF/PKK HARGA TENDER YANG BERJAYA (RM)
TM/TA/2021/003
PERKHIDMATAN AGENSI PENGIKLANAN DOMESTIK TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH 12 BULAN
CD ADVERTISING SDN BHD 198501003066 (135508-A) 357-00013575 5,296,680.08
TM/TA/2021/005
PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO PENGIKLANAN PASARAN GLOBAL UNTUK KEMPEN "MALAYSIA TRULY ASIA"
M&C Saatchi (M) Sdn Bhd 606166-D 357-02025064 1,505,200.00
TM/TA/2021/006
PEMBELIAN 147 UNIT KOMPUTER MEJA DAN 50 UNIT KOMPUTER RIBA (LAPTOP) UNTUK KEGUNAAN PEGAWAI DAN KAKITANGAN DI PEJABAT TOURISM MALAYSIA
10 Creative Solutions Sdn Bhd 659005-T 357-02226849 1,100,979.60
TM/TA/2021/004
PERKHIDMATAN AGENSI PERHUBUNGAN AWAM BAGI PASARAN DOMESTIK TOURISM MALAYSIA TAHUN 2022/2023
TIADA LANTIKAN UNTUK TENDER INI

Copyright ©2021 Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). All Rights Reserved. View Our Terms of Use