Work With Us

PEGAWAI EHWAL EKONOMI (GRED E41) - PERUNDANGAN

Perkhidmatan Ekonomi (E)

RM2,083.00 - RM9,549.00

Kontrak (1 tahun)

2021-10-22

Ibu Pejabat Tourism Malaysia (Putrajaya)

LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA

(KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA MALAYSIA)

IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh iklan ditutup bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:

1. JAWATAN : PEGAWAI EHWAL EKONOMI (GRED E41) - PERUNDANGAN

TARAF JAWATAN : KONTRAK (1 TAHUN)

KLASIFIKASI : Perkhidmatan Ekonomi (E)

SKIM PERKHIDMATAN : Pegawai Ehwal Ekonomi

KUMPULAN PERKHIDMATAN : Pengurusan dan Profesional

PENEMPATAN : Ibu Pejabat Tourism Malaysia

IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM : RM300.00 sebulan
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN : RM300.00 sebulan
BAYARAN IMBUHAN SARA HIDUP : RM300.00 sebulan

2. SYARAT LANTIKAN

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a) Warganegara Malaysia;

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c) (i) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41 : RM2,083.00); atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E41 : RM2,286.57).

d) Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

e) Berpengalaman sebagai pegawai undang-undang sekurang-kurangnya tiga (3) tahun ke atas;

f) Pertimbangan untuk diserapkan ke jawatan tetap adalah selepas 1 tahun tempoh perkhidmatan bergantung kepada penilaian prestasi pegawai dalam tempoh penilaian.

g) Mampu bekerja di bawah tekanan dan penyeliaan yang minimum.

3. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

4. DESKRIPSI TUGAS

Bertanggungjawab:

a) Menderaf kontrak.

b) Membantu membuat semakan hal berkaitan dengan kontrak dan dokumen-dokumen perundangan.

c) Mengetuai rundingan berkaitan terma dan syarat kontrak.

d) Menyediakan pandangan Undang-undang (legal opinion).

e) Membantu dalam penyelesaian pertikaian.

f) Menyelia kes mahkamah melibatkan Tourism Malaysia.

g) Menghadiri mesyuarat yang melibatkan perundangan sekiranya diperlukan.


5. ARAHAN DAN CARA MEMOHON

(a) (i) Permohonan hendaklah menggunakan Borang LPPM-1 yang boleh didapati melalui link berikut ;

https://www.tourism.gov.my/pdf/uploads/borang.pdf

(ii) Sila print dan lengkapkan maklumat.

(b) Pemohon perlu menyertakan dokumen-dokumen yang lengkap dan diakui sah benar oleh pegawai dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional berdasarkan senarai semak yang dikemukakan bersama-sama borang permohonan. Dokumen hendaklah mengikut susunan di dalam senarai semak berkenaan.

(c) Gambar yang dikemukakan hendaklah menggunakan gambar passport terkini. Selain daripada gambar pasport tidak dibenarkan.

(d) Bagi pemohon yang sedang berkhidmat dengan jabatan/agensi Kerajaan perlu menghantar permohonan melalui ketua jabatan masing-masing mengikut Perintah Am, Bab ‘A’ iaitu mengemukakan salinan terkini Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tempoh tiga (3) tahun.

(e) Bagi pemegang Ijazah Sarjana Muda daripada Institut Pengajian Tinggi Swasta/Luar Negara, perlu mengemukakan sesalinan pengiktirafan dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
Pemohon boleh melayari laman web
http://www2.mqa.gov.my/esisraf/

(f) Borang permohonan beserta dokumen sokongan yang lengkap hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 23cm x 32cm dan disudut sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis nama jawatan yang dimohon.

(g) Borang permohonan hendaklah dikemukakan kepada alamat berikut :

Tourism Malaysia
Bahagian Sumber Manusia
Aras 9, No.2, Menara 1
Jalan P5/6, Presint 5
62200 PUTRAJAYA
(u.p : Unit Perancangan)

(f) Tarikh tutup permohonan ialah pada 22 Oktober 2021 (Jumaat) sebelum jam 5.30 petang.


7. CATATAN AM

(a) Sebarang permohonan yang tidak lengkap atau lewat tidak akan dipertimbangkan dan akan dianggap tidak berjaya.

(b) Calon yang berjaya melepasi tapisan kelayakan akan dimaklumkan secara rasmi melalui surat untuk panggilan sesi temu duga.

(c) Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang maklum balas dalam tempoh tiga (3) hingga enam (6) bulan selepas daripada tarikh iklan ditutup, permohonan tuan/puan adalah tidak berjaya.

(d) Sebarang pertanyaan boleh menghubungi pegawai berikut:

(i) Puan Adibah Mohd Basri - 03-8891 8962

(ii) Cik Siti Salwah Othman - 03-8891 8908

(iii) Puan Nor’Azila Roselan - 03-8891 8963****** SEKIAN, TERIMA KASIH ******

Copyright ©2021 Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). All Rights Reserved. View Our Terms of Use