ดูแผนที่

เดอะ รอยัล แกลลอรี่(The Royal Gallery)

หอศิลป์สุลต่านอับดุลอาซิสเปิดครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002

สร้างขึ้นโดยสุลต่านชาราฟัดดินอิดริสชาห์ซึ่งเป็นสุลต่านปกครองรัฐสลังงอร์องค์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระบิดาคือ สุลต่านซาลาฮัดดิน อับดุล อาซิส ชาห์

ภายในหอศิลป์แสดงภาพถ่ายระหว่างครองราชย์ของอดีตองค์สุลต่าน ตั้งแต่ถ่ายตอนเด็ก จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสุลต่านองค์ที่แปดแห่งรัฐสลังงอร์ในปี ค.ศ. 1960 และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในปี ค.ศ. 1999

ในบรรดาสิ่งของที่จัดแสดง มีแบบจำลองมงกุฎประดับอัญมณีของสุลต่านรัฐสลังงอร์ ตราประทับของสุลต่านเซอร์อับดุลซามัด (สุลต่านรัฐสลังงอร์องค์ที่สี่) และดาบที่ตกแต่งด้วยเงินและทับทิบพม่าของสุลต่านสลังงอร์องค์ที่ห้า

การเยี่ยมชมหอศิลป์ที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์แห่งนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในประวัติชีวิตของอดีตสุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 11 ของประเทศมาเลเซีย

ได้รับที่นี่

รถไฟ
ขึ้นรถไฟ KTM Komuter ไปยังพอร์ตกลัง และลงที่สถานีกลัง จากนั้นเรียกแท็กซี่ไปยังเดอะ รอยัล แกลลอรี่

ติดต่อใคร

Tourism Info Line

โทรศัพท์: 1300 88 5050
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.