ดูแผนที่

สถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ

เกาะแครี (Carey Island)

สิ่งที่มีชื่อเสียงสองอย่างบนเกาะแครีก็คือ อาหารทะเลรสเยี่ยมและชาวพื้นเมืองมาห์มิริ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนมีฝีมือทำหน้ากากได้สวยงามที่สุดในโลก

เกาะแครีห่างจากแผ่นดินใหญ่ไม่ไกล ที่นี่ ความเป็นสมัยใหม่กลมกลืนผสานไปกับการปลูกพืชและการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ถึงกระนั้นก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะเอาไว้ได้ นอกเหนือจากการแสดงดนตรีและระบำพื้นเมืองแล้ว ชาวมาห์มิริยังมีชื่อเสียงเรื่องการทำรูปสลักบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จากไม้เนื้อแข็งชื่อ "นีเรบาตู" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ

ได้รับที่นี่

ทางถนน
ขับรถจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มายังเตลักปังลิมาการัง โดยใช้ถนนเกลัง-บันติง จากเตลักปังลิมาการัง ให้ขับรถไปตามถนนแคบๆ ผ่านหมู่บ้านมาเลย์ไปยังปูเลาแครี จะมีสะพานที่เชื่อมเกาะกับแผ่นดินใหญ่ การเดินทางใช้เวลาประมาณ 1 1/2 ชม.

ติดต่อใคร

Tourism Info Line

โทรศัพท์: 1300 88 5050
อีเมล์: enquiries@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.