ดูแผนที่

อุทยานแห่งชาตินีอาห์ (Niah National Park)

อุทยานแห่งชาตินีอาห์ซ่อนตัวอยู่ในป่าของเมืองมิริ เหนือขึ้นไปจากเมืองกูชิง 400 กม. เป็นที่ตั้งของถ้ำนีอาห์ อุทยานมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 3,140 เฮกเตอร์ ประกอบด้วยป่าพรุ ป่าเต็งรัง รวมทั้งกลุ่มหินปูนขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาจากพื้นดินในถ้ำนีอาห์ กลุ่มถ้ำนีอาห์ประกอบด้วยถ้ำใหญ่หนึ่งถ้ำ (ถ้ำใหญ่) และถ้ำเล็กๆ อีกหลายแห่ง

ในปี ค.ศ. 1958 นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีมนุษย์อยู่ในถ้ำแห่งนี้เมื่อ 40,000 มาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบถ้ำที่มีภาพวาดโบราณบนผนัง เรียกว่า Painted Cave รวมทั้งค้นพบโลงศพรูปร่างเหมือนเรือแคนูขนาดเล็กๆ หลายโลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีต ที่นี่เคยถูกใช้เป็นหลุมฝังศพมาก่อน

ได้รับที่นี่

ทางถนนและทางแม่น้ำ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังอุทยานทางถนนจากเมืองมิริหรือเมืองบินตูลู หากมาจากเมืองมิริ จะใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. แต่หากมาจากเมืองบาตูนีอาห์จะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. จากบาตูนีอาห์ นั่งเรือเพียงไม่นานก็จะถึงสำนักงานใหญ่ของอุทยาน

ติดต่อใคร

Sarawak Tourism Office

โทรศัพท์: +6082-246 575 / 775
อีเมล์: mtpbkch@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.