ดูแผนที่

สถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ

เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ (The Grand Old Lady)

เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้คือหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญที่สุดในรัฐซาราวัก บ่อมิริ เวลล์ หมายเลขหนึ่ง (MIRI WELL No. 1) หรือ เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1910 เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ไม่ใช่รูปปั้นหญิงแก่ท่าทางบอบบางเหมือนกับชื่อ แต่เป็นบ่อน้ำมันหมายเลขหนึ่งของเมืองมิริและเป็นบ่อน้ำมันที่ใช้สายเคเบิลบ่อแรกของประเทศซึ่งเปรียบเสมือน "แม่" ที่ให้น้ำนมหล่อเลี้ยงประเทศที่ยากจนจนกระทั่งกลายเป็นประเทศมั่งคั่ง

อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูง 30 เมตร ตั้งอยู่บนเนินแคนาดาฮิลล์เหนือเมืองมิริ คนในท้องถิ่นจะขึ้นมาชมทัศนียภาพที่นี่หรือวิ่งออกกำลังกายบนเส้นทางที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม

จากการค้นพบน้ำมันในปี ค.ศ. 1910 เปลี่ยนให้เนินเขาแคนาดาฮิลล์กลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมิริ เนินเขาแคนาดาฮิลล์เป็นสถานที่ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันในเมืองซาราวักเริ่มต้น มาเลเซียสามารถขุดเจาะบ่อน้ำมัน มิริ-1 ได้สำเร็จในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1910

การเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำมันทำให้เมืองมิริเปลี่ยนสภาพจากเมืองชาวประมงเล็กๆ ในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็นเมืองสมัยใหม่และมั่งคั่งเมืองหนึ่งของศตวรรษที่ 21

ปั้นจั่นอันแรกที่สร้างขึ้นมีชื่อเรียกว่า "เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้" อันเป็นชื่อที่แสดงถึงการยกย่องเชิดชูบ่อน้ำมันที่ผลิตน้ำมันให้แก่ประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลาถึง 62 ปี ถัดจากเดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งจัดแสดงรูปถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปีโตรเลียม

นอกจากนี้ บริษัทเชลล์ มาเลเซียและปิโตรนาสยังได้ร่วมมือกันสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ มีลานจอดรถซึ่งสามารถใช้เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองที่อยู่เบื้องล่างได้เช่นกัน

ทัศนียภาพจากเมืองบูกิตเตเลกามินยักนั้นเป็นภาพที่คุ้มค่าต่อการชม เพราะนอกจากจะเห็นภาพมุมกว้างของเมืองทั้งเมืองแล้ว ยังมองเห็นพรมแดนมิริ-บรูไน แท่นขุดน้ำมันนอกชายฝั่ง และโรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองลูตงอีกด้วย

ได้รับที่นี่

ทางถนน
ไม่มีรถสาธารณะมายังเดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ คุณอาจเหมารถแท็กซี่ตลอดทั้งวันหรือเช่ารถขับเองก็ได้ ถนนในเมืองเชื่อมต่อกันอย่างดีเยี่ยม นักท่องเที่ยวจึงสามารถอ่านเส้นทางได้ง่าย

ติดต่อใคร

Sarawak Museum Department

โทรศัพท์: (6082)244 232




Sarawak Tourism Office

โทรศัพท์: (6082) 246 575 / 775

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.