ดูแผนที่

สถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ

มังกี้ ท็อปส์ ซาฟารี (Monkey Tops Safari)

คุณสามารถขับรถไปยังป่ามังกี้ ท็อปส์ ซาฟารี ได้ โดยใช้ทางหลวง ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นอกเหนือจากต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่แหลมคลิอาสเว็ตแลนด์แล้ว ป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ลิงจมูกยาว ลิงแสม จระเข้ และนกนานาชนิด

สิ่งปลูกสร้างหลักในป่าแห่งนี้สร้างจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 200 คนในคราวเดียว ด้านในมีบาร์เครื่องดื่มและร้านจำหน่ายของที่ระลึก มีการจัดหมวดหมู่งานฝีมือประจำท้องถิ่นอย่างเป็นระเบียบ

นอกจากนี้ ยังมีหอสังเกตการณ์สูง 30 ฟุต จากด้านบน คุณจะมองเห็นบริเวณป่าชุ่มน้ำโดยรอบ รวมทั้ง สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่อยู่ตามริมแม่น้ำ จากอาคารมีทางเดินระยะทาง 500 ฟุต พร้อมด้วยหลังคามุงจาก และท่าเรืออำนวยความสะดวกแก่การล่องเรือชมแม่น้ำ

ได้รับที่นี่

รถยนต์
ป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโคตาคินาบาลู ระยะทางจากเมืองโคตาคินาบาลู 100 กม. ขับรถไปตามหลวง ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที

ติดต่อใคร

Borneo Starcruise Sdn. Bhd.

โทรศัพท์: +6088-381 196/ 6087-881 012
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.