ดูแผนที่

หอคอยอาลอร์เซตาร์ (Alor Setar Tower)

หอคอยอาลอร์เซตาร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาลอร์ เซตาร์ ตัวหอคอยสูง 165.5 เมตรและเป็นหนึ่งในหอคอยโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก หอคอยแห่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่โดดเด่นและทันสมัย โดยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเคดาห์

ยอดหอคอยเป็นที่ตั้งของร้านอาหารชื่อ Seri Angkasa Revolving Restaurant ที่มีชื่อเสียงด้านการปรุงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ เมื่อมองจากร้านอาหาร คุณจะมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอาลอร์ เซตาร์และเมืองบัตเตอร์เวิร์ธที่อยู่ใกล้กันได้ โดยในวันที่อากาศแจ่มใส คุณอาจมองเห็นไปไกลถึงประเทศไทยที่อยู่ติดกับมาเลเซียได้เลยทีเดียว

นอกเหนือจากการเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแล้ว หอคอยอาลอร์ เซตาร์ยังใช้เป็นหอดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันแรกของเดือนในปฏิทินมุสลิมอีกด้วย โดยห้องสังเกตการณ์จะตั้งอยู่ที่ความสูง 88 ม. วัดจากฐานด้านล่างของหอคอย

ค่าเข้าชมห้องสังเกตการณ์สำหรับผู้ใหญ่ 6 ริงกิต สำหรับเด็ก 3 ริงกิต (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) คุณสามารถหาซื้อแบบจำลองทิวทัศน์ที่สวยงามจากหอคอยได้ในร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่บนชั้นเดียวกัน

ได้รับที่นี่

รถยนต์
จากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ให้ใช้ทางด่วนสายเหนือ-ใต้ (PLUS) และเดินทางขึ้นเหนือไปยังรัฐเคดาห์ ออกจากทางด่วนที่ด่านอาลอร์เซตาเซลาตันเพื่อเข้าเมืองอาลอร์เซตาร์ ซึ่งอยู่ห่างจากทางออกประมาณ 4 กม. หอคอยอาลอร์เซตาร์ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอาลอร์เซตาร์ บริเวณทางแยกของทางหลวงเลบูฮรายา ดารูลอามันและพระราชวังประวัติศาสตร์


รถไฟ
มีรถไฟของบริษัท Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) ซึ่งเดินรถจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ไปยังเมืองอาลอร์เซตาร์ในรัฐเคดาห์เป็นประจำ ศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.ktmb.com.my หรือติดต่อ KTMB ที่หมายเลขโทรศัพท์ +603-227 47435

ติดต่อใคร

Menara Alor Setar Office

โทรศัพท์: +604-720 2234/ 2075


Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.