หอศิลป์มาวาร์ (Mawar Gallery)

หอศิลป์มาวาร์คือหอศิลป์แห่งแรกในมาเลเซียที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ "สตรีที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินของยะโฮร์"

หอศิลป์ถาวรแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเก่าที่มีอายุประมาณ 100 ปี และถือเป็นความสำเร็จในการประกาศเกียรติคุณของสตรีในรัฐยะโฮร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้และความสำเร็จของรัฐยะโฮร์

ในหอศิลป์มีภาพของสุลต่านในอดีตของรัฐยะโฮร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสตรีเชื้อพระวงศ์และสตรีที่มีบทบาทสำคัญต่อรัฐยะโฮร์ หอศิลป์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีทุกชนชั้นและทุกกลุ่มอาชีพ

ได้รับที่นี่

โดยแท็กซี่
เรียกรถแท็กซี่จากใจกลางเมืองให้ไปส่งที่ 888, Jalan Sungai Chat

ติดต่อใคร

Galeri Mawar (of Gracious and Famous Ladies of Johor)

ที่อยู่อี:
888 Jalan Sungai Chat, 80100 Johor Bahru,
Johor, Malaysia

โทรศัพท์: +607-221 4100
โทรสาร: +607-221 4101

Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.