<

ทามันเนการา

ทามันเนการา (อุทยานแห่งชาติ) คือพื้นที่คุ้มครองแห่งแรกและเก่าแก่ที่่สุดในมาเลเซีย เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคิงจอร์จเดอะฟิฟธ์ โดยปี ค.ศ.1938สุลต่านแห่งรัฐกลันตัน ปะหัง และตรังกานู (วันฉลองครบรอบการขึ้นครองราชย์ 25 ปี ของกษัตรย์จอร์จที่ 5) ประกาศให้ทามันเนการาเป็นพื้นที่คุ้มครองเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่นตลอดไป อุทยานแห่งนี้เปลี่ยนชื่อเป็นทามันเนการาเมื่อมาเลเซียประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1957

กิจกรรมที่เป็นที่นิยมเมื่อมาถึงทามันเนการาคือ การล่องเรือตามแม่น้ำและการเดินป่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดคือ สะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้หรือ Canopy Walk เมื่อมองจากด้านบนของสะพาน คุณจะมองเห็นการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในป่าฝนเขตร้อนอย่างใกล้ชิด วิธีส่องสัตว์ที่ดีสุดคือการเฝ้าสังเกตอย่างเงียบๆ นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนบนบ้านพักเรียบง่ายที่สร้างอยู่เหนือพื้นดินเพื่อสังเกตสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ในถิ่นที่อยู่ของมัน นอกจากนี้ ยังสามารถสำรวจถ้ำด้วยการเดินหรือการล่องเรือได้

ทามันเนการาเป็นหนึ่งในป่าฝนเขตร้อนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 130 ล้านปี ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติทำให้ป่าแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นป่าที่มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก
ดูแผนที่