ดูแผนที่

พิพิธภัณฑ์หลวงเซรีเมนานติ (Seri Menanti Royal Museum)

พิพิธภัณฑ์หลวงเซรีเมนานติแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1902-1905 เดิมคือพระราชวังของราชวงศ์เนกรีเซมบิลัน ตั้งอยู่ในเมืองเซรีเมนานติ ห่างจากเมืองหลวงเซเรมบัน 50 กม.

พระราชวังเป็นอาคารห้าชั้น สร้างด้วยไม้ โดยไม่มีการตอกตะปูหรือใช้สลักเกลียว ช่างไม้สมัยก่อนจะใช้หมุดที่ทำจากไม้ยึดโครงสร้างเข้าด้วยกันเพื่อให้พระราชวังทนทานและตั้งตระหง่านแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี

พระราชวังประกอบด้วยเสาไม้แข็งขนาดใหญ่ 99 ต้น แต่ละต้นสูง 65 ฟุต ตัวพระราชวังมีสีดำ มีลวดลายดอกไม้ที่อ่อนช้อยและปราณีต ทำให้ตัวอาคารมีความสวยงามยิ่งขึ้น

ในพิพิธภัณฑ์ นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเครื่องแต่งกาย อาวุธ ห้องนอน และเอกสารแสดงการสืบสายราชวงศ์ ให้ความรู้แก่ผู้มาเยือน

ได้รับที่นี่

By Car
The turn off to Sri Menanti is about 13km from Kuala Pilah town. Signs to Sri Menanti are clearly marked. Once on this road, just head straight in. The old Palace is situated at the end of the village.

By Bus
From Kuala Pilah bus station, there are daily buses to Sri Menanti or you could hire a taxi from the taxi stand at the bus

ติดต่อใคร

Tourism Malaysia Negeri Sembilan

ที่อยู่อี:
Seremban Plaza, Jalan Dato' Muda Linggi,70100 Seremban, Negeri Sembilan 

โทรศัพท์: +606-763 5388 / 762
โทรสาร: +606-763 8428
อีเมล์: mtpb.negerisembilan@tourism.gov.my

Related Brochure

View all brochure
Recommended Travel Packages
More Packages

Room Rate

Rooms

สถานที่พัก

Disclaimer Tourism Malaysia does not warrant the accuracy, completeness and usefulness of the information provided herein inclusive but not limited to resorts and hotels. The Users shall not be entitled to claim detrimental reliance on any information, products, statements provided or expressed or to claim that there is a duty on the part of Tourism Malaysia to update materials provided here by EXPEDIA.