เทศกาลบงโอโดริ

06 July 2013

เทศกาลบงโอโดริ (หรือเทศกาลการเต้นบง) จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของทุกปี เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความขอบคุณต่อบรรพบุรุษ งานนี้เป็นเทศกาลบงโอโดริที่จัดขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง ภายในงานคุณจะตื่นตาไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม การเต้นรำ อาหาร เครื่องดื่มของญี่ปุ่น

สถานที่
Shah Alam Matsushita Stadium, Selangor

ผู้จัดงาน
Selangor State Office, Ministry of Tourism and Culture Malaysia; The Japan Club of Kuala Lumpur

โทรศัพท์
+603-5510 8816

โทรสาร
+603-5513 1199/ 1399