งานเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกของยูเนสโก

07 July 2014

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองมะละกาเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์จึงเดินทางมายังเมืองมะละกาเพื่อเยี่ยมชมอาคารเก่าแก่ ดินแดนแห่งวัฒนธรรม และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอันหลากหลายภายในเมือง เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองวันครบรอบการได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองมะละกา เพื่อระลึกถึงโอกาสอันสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้

สถานที่
Bandar Hilir, Melaka

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้จัดงาน
Melaka Historical City Council/ Melaka Museums Corporation (PERZIM)

โทรศัพท์
+606-232 6411/ 1 800 88 8411

โทรสาร
+606-232 5716