วันฮารีรายาอีดิลฟิตรี

08 August 2013 - 09 August 2013

หลังจากที่ต้องถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน วันฮารีรายาอีดิลฟิตรีเป็นวันประกาศชัยชนะของชาวมุสลิมทั่วโลก ในวันพิเศษนี้ชาวมุสลิมจะเดินทางไปละหมาดที่สุเหร่าในตอนเช้า และไปเคารพหลุมศพของบุคคลผู้เป็นที่รักของครอบครัว ชาวมุสลิมจะแต่งกายแบบดั้งเดิม เดินทางไปเยี่ยมมิตรสหายและญาติพี่น้องทั้งที่อยู่ใกล้และไกลเพื่อฉลองเทศกาลแห่งความสุขร่วมกัน ในวันนี้จะมีการเลี้ยงอาหารแสนอร่อยมากมาย ซึ่งจะเป็นวันที่ติดอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืม!

สถานที่
ทั่วประเทศ