ทาเดา กามะตัน

30 May 2013 - 31 May 2013

ทาเดา กามะตัน คือ เทศกาลเก็บเกี่ยวที่เฉลิมฉลองกันในรัฐซาบาห์และลาบวน เป็นเทศกาลที่แสดงให้เห็นว่าฤดูเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลงและฤดูกาลใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถชมการเต้นรำพื้นเมือง การแสดงดนตรี และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย

สถานที่
ทั่วซาบาห์และลาบวน

ผู้จัดงาน
Ministry of Information, Communication and Culture