ดีปาวารี 'เทศกาลแห่ง'แสงไฟ'

02 November 2013

ดีปาวารี หรือ 'เทศกาลแห่งแสงไฟ' คือ เทศกาลเฉลิมฉลองของชาวฮินดู ในช่วงเทศกาล ชาวฮินดูจะสวดมนต์ขอพร จัดงานรวมญาติและงานเฉลิมฉลองขึ้น ครอบครัวที่มีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมจะจัดงานเลี้ยงและรับรองแขกที่มาเยือนด้วยอาหารดั้งเดิมแสนอร่อย (ยกเว้นในรัฐลาบวนและซาราวัก)

สถานที่
ทั่วประเทศ