<

เปอร์ดานาปุตรา (Perdana Putra)

เปอร์ดานาปุตรา คือกลุ่มอาคารที่ใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี เป็นที่ตั้งของสำนักงานรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากมาย

เปอร์ดานาปุตราตั้งอยู่บนเนินเขาปุตราจายา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1997 การผสมผสานลักษณะสถาปัตยกรรมมาเลย์ อิสลาม และยุโรปไว้ด้วยกัน ทำให้ตัวอาคารดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

กลุ่มอาคารเหล่านี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของปุตราจายา ด้านบนของตัวอาคารมีโดมสีเขียวเด่นสะดุดตา อาคารมีสีอิฐ

นอกจากจะเป็นกลุ่มอาคารที่ใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลแล้ว ที่นี่ยังมีสุเหร่าปุตรา ดาตารันปุตรา และเปอร์ดานา วอล์ค อีกด้วย
ดูแผนที่