<

เขตป่าสงวนเบลัม (The Belum Forest Reserve)

ป่าสงวนเบลัมคือป่าขนาดใหญ่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบเตเมงกอ ด้านเหนือของคาบสมุทรมาเลย์ (รัฐเประ) นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นป่าสงวนที่ยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ยังถือเป็นหนึ่งในป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมาเลย์ ในป่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์ เช่น ช้าง แรด สมเสร็จ และเสือ ป่าแห่งนี้จึงพิเศษแตกต่างจากป่าอื่นๆ อย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีพืชและสัตว์นานาพันธุ์ พื้นที่ป่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ถูกสำรวจหรือรบกวนโดยมนุษย์

ปัจจุบัน บริษัทท่องเที่ยวมีบริการมัคคุเทศน์นำทางนักท่องเที่ยวเข้าไปในบางจุดของป่า โดยจะเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ให้บริการขนส่งทั้งโดยรถยนต์และทางเรือ และจัดหาที่พักให้นักท่องเที่ยว รวมถึงการตั้งแคมป์
ดูแผนที่