<

ป้อมปราการเซนต์จอห์น (St. John's Fort)

ป้อมปราการเซนต์จอห์นสร้างโดยชาวดัตช์ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 นอกจากจะเป็นป้อมปราการแล้วยังเป็นโบสถ์ของชาวโปรตุเกสที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเซนต์จอห์นอีกด้วย

เอกลักษณ์ของป้อมปราการแห่งนี้ คือปืนใหญ่ที่หันหน้าไปยังแผ่นดิน เนื่องจากในสมัยนั้น การโจมตีมะละกามักจะมาทางบกมากกว่าทางทะเล

สิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสนใจคือทัศนียภาพจากเนินเขาที่ตั้งของป้อมปราการ โดยเฉพาะทัศนียภาพที่สวยงามจับตาของพระอาทิตย์ตกดิน
คุณควรสนใจสิ่งนี้ด้วย
ดูแผนที่