<

หมู่บ้านในน้ำ

สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมายังเกาะลาบวนก็คือ การไปเยี่ยมชมกัมปงอีร์หรือหมู่บ้านในน้ำ หมู่บ้านในน้ำบนเกาะลาบวนมีสองแห่งได้แก่ กัมปงเบบูลอห์ และกัมปง ปาเตา-ปาเตา ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวมาเลย์บรูไน

บ้านที่นี่เป็นบ้านไม้ที่สร้างในแม่น้ำ ด้านล่างคือเสาไม้สูง แต่ละหลังเชื่่อมต่อกันด้วยทางเดินวกวน ทำจากแผ่นไม้กระดานเช่นเดียวกัน

นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจหมู่บ้านในน้ำและเยี่ยมชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสมถะของชุมชนชาวประมง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ได้

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ เกือบทุกบ้านจะมีเรือเป็นของตัวเอง บ้านมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทุกหลังมีระเบียงที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
คุณควรสนใจสิ่งนี้ด้วย
ดูแผนที่