<

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการใช้ชีวิต - หมู่บ้านวัฒนธรรมซาราวัก, ซาราวัก

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขาแห่งตำนานซันตูบง (Santubong ) มีการจัดแสดงเครื่องแต่งกาย, งานหัตถกรรม, วิถีการดำเนินชีวิตและที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของซาราวัก โดยจัดแสดงวันละสองครั้ง งานหัตถกรรมที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร จะพบได้ที่นี่เช่นกัน เช่น ลูกปัดซาราวัก และปัว กุมบู (ผ้าทอของชาวอีบัน) หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติที่น่าตื่นเต้น เช่น เทศกาลดนตรี the Rainforest World Music Festival และเทศกาลเก็บเกี่ยวโลก (the World Harvest Festival)
ดูแผนที่