<

จิบชาและขนมปังยามบ่าย- คาเมรอนไฮแลนด์ ปาหัง

ตั้งอยู่บนเทือกเขา Titiwangsa ที่ความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล คาเมร่อนไฮแลนด์เป็นสถานตากอากาศบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย สภาพอากาศที่หนาวเย็นของที่นี่ ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของพืชพันธุ์นานาชนิด รวมทั้ง ชา, ดอกไม้, ตะบองเพชร, ผักและสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามของไร่ชาที่ปกคลุมทั้งหุบเขา เป็นเนินลูกคลื่นที่สวยงาม สร้างความเพลิดเพลินในขณะที่จิบชา
ดูแผนที่