<

อุทยานและสวน

หนึ่งในป่าฝนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศมาเลเซียและเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด

นอกจากนี้ มาเลเซียยังเป็นหนึ่งใน 12 ประเทศที่มีระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่และหลากหลายที่สุดในโลก โดยมีไม้ดอกกว่า 14,500 ชนิด ต้นไม้ 3,000 ชนิด ต้นปาล์ม 300 ชนิด ไผ่ 60 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 210 สายพันธุ์ นก 600 สายพันธุ์ และแมลงรวมทั้งสัตว์ทะเลอีกมากมาย

ผู้ที่หลงรักธรรมชาติจะประหลาดใจไปกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็นต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes rafflesiana) กล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum Sanderianum) ปรง (Cycas circinalis) เป็นต้น

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปในอุทยานหรือสวนต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของมาเลเซียอย่างใกล้ชิด