<
ประสบการณ์ >
กลิ่นอายวัฒนธรรม
7บันทึกต่างๆ
    • ศิลปะและงานฝีมือของมาเลเซียมีสีสันสดใสและสวยงามไม่ต่างจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หล่อหลอมจนเกิดเป็นศิลปะและหั…
    • ลักษณะทางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี สร้…