<

วันชาติมาเลเซีย

16 กันยายน 2013

วันชาติมาเลเซียตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซีย ในวันเดียวกันนี้เมื่อปี ค.ศ. 1963 บรรยากาศของการเฉลิมฉลองจะอบอวลในหลาย ๆ ภูมิภาคของประเทศ

สถานที่
ทั่วประเทศ

ผู้จัดงาน
Ministry of Information, Communication and Culture

คุณอาจต้องการหาประสบการณ์อื่นอีกด้วย