<
กิจกรรม & เทศกาล>
กุมภาพันธ์ 2013
  • วันตรุษจีน10 กุมภาพันธ์ 2013 – 11 กุมภาพันธ์ 2013
    วันตรุษจีน คือ ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการสร้างความสุข ระหว่างเทศกาลชาวจีนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติและจั…
  • เลอ ทัวร์ เดอ ลังกาวี 201321 กุมภาพันธ์ 2013 – 02 มีนาคม 2013
    กลับมาแล้ว! การแข่งขันปั่นจักรยานเลอ ทัวร์ เดอ ลังกาวี 2013 การแข่งขันปั่นจักรยานข้ามรัฐทั้งเจ็ด ได้แก่ …