<

เดอะ รอยัล แกลลอรี่(The Royal Gallery)

หอศิลป์สุลต่านอับดุลอาซิสเปิดครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002

สร้างขึ้นโดยสุลต่านชาราฟัดดินอิดริสชาห์ซึ่งเป็นสุลต่านปกครองรัฐสลังงอร์องค์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระบิดาคือ สุลต่านซาลาฮัดดิน อับดุล อาซิส ชาห์

ภายในหอศิลป์แสดงภาพถ่ายระหว่างครองราชย์ของอดีตองค์สุลต่าน ตั้งแต่ถ่ายตอนเด็ก จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสุลต่านองค์ที่แปดแห่งรัฐสลังงอร์ในปี ค.ศ. 1960 และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในปี ค.ศ. 1999

ในบรรดาสิ่งของที่จัดแสดง มีแบบจำลองมงกุฎประดับอัญมณีของสุลต่านรัฐสลังงอร์ ตราประทับของสุลต่านเซอร์อับดุลซามัด (สุลต่านรัฐสลังงอร์องค์ที่สี่) และดาบที่ตกแต่งด้วยเงินและทับทิบพม่าของสุลต่านสลังงอร์องค์ที่ห้า

การเยี่ยมชมหอศิลป์ที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์แห่งนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในประวัติชีวิตของอดีตสุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ ผู้ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 11 ของประเทศมาเลเซีย
ดูแผนที่