<

เกาะแครี (Carey Island)

สิ่งที่มีชื่อเสียงสองอย่างบนเกาะแครีก็คือ อาหารทะเลรสเยี่ยมและชาวพื้นเมืองมาห์มิริ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนมีฝีมือทำหน้ากากได้สวยงามที่สุดในโลก

เกาะแครีห่างจากแผ่นดินใหญ่ไม่ไกล ที่นี่ ความเป็นสมัยใหม่กลมกลืนผสานไปกับการปลูกพืชและการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ถึงกระนั้นก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะเอาไว้ได้ นอกเหนือจากการแสดงดนตรีและระบำพื้นเมืองแล้ว ชาวมาห์มิริยังมีชื่อเสียงเรื่องการทำรูปสลักบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จากไม้เนื้อแข็งชื่อ "นีเรบาตู" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ
ดูแผนที่