<

อุทยานแห่งชาตินีอาห์ (Niah National Park)

อุทยานแห่งชาตินีอาห์ซ่อนตัวอยู่ในป่าของเมืองมิริ เหนือขึ้นไปจากเมืองกูชิง 400 กม. เป็นที่ตั้งของถ้ำนีอาห์ อุทยานมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 3,140 เฮกเตอร์ ประกอบด้วยป่าพรุ ป่าเต็งรัง รวมทั้งกลุ่มหินปูนขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาจากพื้นดินในถ้ำนีอาห์ กลุ่มถ้ำนีอาห์ประกอบด้วยถ้ำใหญ่หนึ่งถ้ำ (ถ้ำใหญ่) และถ้ำเล็กๆ อีกหลายแห่ง

ในปี ค.ศ. 1958 นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีมนุษย์อยู่ในถ้ำแห่งนี้เมื่อ 40,000 มาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบถ้ำที่มีภาพวาดโบราณบนผนัง เรียกว่า Painted Cave รวมทั้งค้นพบโลงศพรูปร่างเหมือนเรือแคนูขนาดเล็กๆ หลายโลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีต ที่นี่เคยถูกใช้เป็นหลุมฝังศพมาก่อน
ดูแผนที่