<

อุทยานแห่งชาติกูนุงกาดิง (Gunung Gading National Park)

อุทยานแห่งชาติกูนุงกาดิงคือป่าฝนบนภูเขาขนาดใหญ่ที่เขียวขจี ห่างจากเมืองกูชิงเพียงสองชั่วโมง ไม่ไกลจากเมืองลุนดู เมืองเล็กๆ น่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐซาราวัก

แต่เดิม อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานปิดและเป็นเขตอนุรักษ์ดอกบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถเติบโตจนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร อย่างไรก็่ตาม เมื่อมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย กระทรวงอุทยานแห่งชาติ ตัดสินใจว่าอุทยานแห่งชาติกูนุงกาดิงเป็นสมบัติของชาติที่สมควรให้ประชาชนได้เข้ามาชื่นชม

ดังนั้น จึงมีการเปิดอุทยานให้นักท่องเที่่ยวได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1994 แต่ถึงกระนั้น กระทรวงอุทยานแห่งชาติยังคงดูแลอุทยานแห่งนี้อย่างใกล้ชิด โดยดูแลให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เห็นชมดอกบัวผุดโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่ดอกตูมและดอกไม้ที่อยู่ใกล้เคียง

เพื่อการนี้ จึงมีการสร้างสะพานไม้ไปยังจุดที่พบเห็นบัวผุดได้บ่อยๆ นักท่องเที่ยวจึงสามารถชมบัวผุดที่กำลังบานได้

ในอุทยานยังมีทางเดินไปยังลำธาร น้ำตก และภูเขา โดยมีเส้นทางหนึ่งที่นักเดินป่าสามารถเดินขึ้นไปยังยอดสูงสุดของกูนุงกาดิงได้ (906 ม.) ภูเขาขรุขระในอุทยานยังเป็นฉากหลังที่สวยงามของเมืองลุนดูที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งชายหาดหลายแห่งในปันดันและซิอาร์
ดูแผนที่