<

เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ (The Grand Old Lady)

เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้คือหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญที่สุดในรัฐซาราวัก บ่อมิริ เวลล์ หมายเลขหนึ่ง (MIRI WELL No. 1) หรือ เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1910 เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ไม่ใช่รูปปั้นหญิงแก่ท่าทางบอบบางเหมือนกับชื่อ แต่เป็นบ่อน้ำมันหมายเลขหนึ่งของเมืองมิริและเป็นบ่อน้ำมันที่ใช้สายเคเบิลบ่อแรกของประเทศซึ่งเปรียบเสมือน "แม่" ที่ให้น้ำนมหล่อเลี้ยงประเทศที่ยากจนจนกระทั่งกลายเป็นประเทศมั่งคั่ง

อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูง 30 เมตร ตั้งอยู่บนเนินแคนาดาฮิลล์เหนือเมืองมิริ คนในท้องถิ่นจะขึ้นมาชมทัศนียภาพที่นี่หรือวิ่งออกกำลังกายบนเส้นทางที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม

จากการค้นพบน้ำมันในปี ค.ศ. 1910 เปลี่ยนให้เนินเขาแคนาดาฮิลล์กลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมิริ เนินเขาแคนาดาฮิลล์เป็นสถานที่ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันในเมืองซาราวักเริ่มต้น มาเลเซียสามารถขุดเจาะบ่อน้ำมัน มิริ-1 ได้สำเร็จในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1910

การเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำมันทำให้เมืองมิริเปลี่ยนสภาพจากเมืองชาวประมงเล็กๆ ในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็นเมืองสมัยใหม่และมั่งคั่งเมืองหนึ่งของศตวรรษที่ 21

ปั้นจั่นอันแรกที่สร้างขึ้นมีชื่อเรียกว่า "เดอะแกรนด์โอลด์เลดี้" อันเป็นชื่อที่แสดงถึงการยกย่องเชิดชูบ่อน้ำมันที่ผลิตน้ำมันให้แก่ประเทศมาเลเซียเป็นระยะเวลาถึง 62 ปี ถัดจากเดอะแกรนด์โอลด์เลดี้ คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งจัดแสดงรูปถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปีโตรเลียม

นอกจากนี้ บริษัทเชลล์ มาเลเซียและปิโตรนาสยังได้ร่วมมือกันสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ มีลานจอดรถซึ่งสามารถใช้เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองที่อยู่เบื้องล่างได้เช่นกัน

ทัศนียภาพจากเมืองบูกิตเตเลกามินยักนั้นเป็นภาพที่คุ้มค่าต่อการชม เพราะนอกจากจะเห็นภาพมุมกว้างของเมืองทั้งเมืองแล้ว ยังมองเห็นพรมแดนมิริ-บรูไน แท่นขุดน้ำมันนอกชายฝั่ง และโรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองลูตงอีกด้วย
ดูแผนที่