<

พิพิธภัณฑ์แมว

พิพิธภัณฑ์แมวตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักงานใหญ่ Kuching North City Hall บนเนินบูกิตซิโอล จาลันเซมาเรียง เปตราจายา เมืองกูชิง มี Kuching North City Hall (DBKU) เป็นเจ้าของ ในพิพิธภัณฑ์แสดงงานนิทรรศการ งานศิลปะ รูปปั้นเกี่ยวกับแมวจากทั่วโลกประมาณ 2000 ชิ้น ตามความเชื่อของชาวมาเลเซียและชาวจีน แมวถือเป็นสัตว์นำโชคชนิดหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ 1,035.9 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเนินชื่อ 'บูกิตซิโอล' ซึ่งมีความสูง 60 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีทัศนียภาพที่สวยงาม เมื่อมองลงมาจะเห็นเมืองกูชิงที่สวยงาม

พิพิธภัณฑ์แมวมีหน้าที่วิจัย เก็บสะสม นำเสนอ จัดทำเอกสาร ส่งเสริม เผยแพร่ ให้การศึกษา และสร้างความตระหนักรู้ถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ดูแผนที่