<

ศูนย์อนุรักษ์ลิงอุรังอุตังเซปิลก (Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre)

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางไปชม 'คนป่าแห่งเกาะบอร์เนียว' คือเวลา 10.00 น. และ 14.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่บรรดาลิงอุรังอุตัง จะออกมาจากป่ามารับกล้วยและนมในแต่ละวัน ชมเจ้าลิงอุรังอุตังรับอาหารบนเวทีที่ตั้งอยู่ตรงกลาง และมองพวกมันเดินอย่างอิสระกลับเข้าไปในป่าอันเป็นสถานที่หลบภัยของพวกมัน

นอกจากลิงอุรังอุตังแล้ว ป่าสงวนขนาด 5.666 เฮกเตอร์แห่งนี้ ยังมีนกอีกกว่า 200 สายพันธุ์ และพืชป่านานาชนิด
ดูแผนที่