<

มังกี้ ท็อปส์ ซาฟารี (Monkey Tops Safari)

คุณสามารถขับรถไปยังป่ามังกี้ ท็อปส์ ซาฟารี ได้ โดยใช้ทางหลวง ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง นอกเหนือจากต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่แหลมคลิอาสเว็ตแลนด์แล้ว ป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ลิงจมูกยาว ลิงแสม จระเข้ และนกนานาชนิด

สิ่งปลูกสร้างหลักในป่าแห่งนี้สร้างจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 200 คนในคราวเดียว ด้านในมีบาร์เครื่องดื่มและร้านจำหน่ายของที่ระลึก มีการจัดหมวดหมู่งานฝีมือประจำท้องถิ่นอย่างเป็นระเบียบ

นอกจากนี้ ยังมีหอสังเกตการณ์สูง 30 ฟุต จากด้านบน คุณจะมองเห็นบริเวณป่าชุ่มน้ำโดยรอบ รวมทั้ง สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ที่อยู่ตามริมแม่น้ำ จากอาคารมีทางเดินระยะทาง 500 ฟุต พร้อมด้วยหลังคามุงจาก และท่าเรืออำนวยความสะดวกแก่การล่องเรือชมแม่น้ำ
ดูแผนที่