<

อนุสาวรีย์สงครามกุนดาซัง (Kundasang War Memorial)

อนุสาวรีย์สงครามกุนดาซังคือหนึ่งในอนุสาวรีย์ยุคแรกๆ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เชลยชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษผู้กล้าหาญ ซึ่งเสียชีวิตในเมืองซานดากัน รวมทั้งเชลยสงครามที่เสียชีวิตจากการถูกบังคับให้เดินขบวน (Death March) ในเมืองราเนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

อนุสาวรีย์มีรูปร่างเหมือนป้อมปราการ ออกแบบโดยสถาปนิกในท้องถิ่นชื่อ เจ.ซี. โรบินสัน ในอนุสาวรีย์มีสวนสี่แห่งเชื่อมต่อกัน แต่มีการแบ่งเขตสวนอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์ประเทศบ้านเกิดของผู้ที่เสียชีวิต ได้แก่ สวนออสเตรเลีย สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอร์เนียวที่มีดอกไม้ป่าของเมืองคินาบาลู ส่วนสวนที่อยู่ด้านบนสุดคือสวนแห่งการพิจารณา (Comtemplation Garden) ที่มีสระน้ำและเรือนปลูกไม้เลื้อย

อนุสาวรีย์แห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวมาเลเซียเข้าชม ไม่เพียงแต่เพื่อชื่นชมความงามของสวนเท่านั้น แต่เพื่อระลึกถึงผู้ที่ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่ออิสรภาพของผู้อื่น อนุสาวรีย์แห่งนี้เก็บค่าผ่านประตูเพียงไม่กี่ริงกิต
ดูแผนที่