<

เว็ตแลนด์ ปาร์ค (Wetland Park)

พื้นที่ชุ่มน้ำในรัฐปุตราจายาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เพียงแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสวนพื้นที่ชุ่มน้ำ (138 เฮกเตอร์) และบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ (1977 เฮกเตอร์)

ในเว็ตแลนด์ปาร์คมีหอคอยสูง 15 เมตร โรงเพาะพันธุ์พืช เส้นทางธรรมชาติ สระฟลามิงโก บริเวณสำหรับปิกนิก และบริเวณอื่นๆ ที่น่าสนใจ

นักท่องเที่ยวสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและความสำคัญของระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำของปุตราจายาได้ที่นี่
ดูแผนที่