<

ล่องเรือ ปุตราจายา (Putrajaya Cruise)

ทะเลสาบปุตราจายาคือหัวใจของเมืองรัฐบาลแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมทะเลสาบได้

เมื่อมองจากเรือสำราญ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ที่สวยงามสะกดสายตา รวมถึงสุเหร่าปุตราจายา สะพานปุตราจายา และอาคารที่ตั้งหน่วยงานของรัฐบาลอีกหลายแห่ง

นักท่องเที่ยวอาจเลือกที่จะใช้บริการเรือสำราญโดยสาร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีในการล่องเรือตอนกลางวัน หรือแม้แต่การล่องเรือชมแสงไฟในตอนกลางคืน

เรือสำราญดังกล่าวเป็นเรือปรับอากาศ สามารถจุผู้โดยสารได้อย่างสบายๆ 76 คน นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญของเมืองผ่านทางกระจกใส

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะนั่งเรือแบบเปิดโล่ง (เปราฮู) ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ
ดูแผนที่