<

สวนพฤกษชาติ (Taman Botani)

สวนพฤกษชาติแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซียโดยมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 92 เฮกเตอร์ ภายในสวนแบ่งออกเป็นสามโซน ได้แก่ โซนดอกไม้ โซนไม้ประดับ และต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัย

ปัจจุบัน ที่นี่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น และต้นไม้จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแอฟริกาไว้กว่า 700 พันธุ์

ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยที่มีเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมดอกไม้ต้นไม้หลากหลายชนิด ในขณะที่นักวิชาการสามารถเข้าไปชมต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆ ได้ในศูนย์วิจัย

หากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ในสวนพฤกษชาติมากขึ้น ในสวนยังมีศูนย์การแปลสำหรับนักท่องเที่ยว เส้นทางนักสำรวจ สวนปาล์ม สวนดอกไม้และสวนกลางแจ้งไว้บริการอีกด้วย

คุณสามารถหาซื้อของสะสมสวยๆ กลับไปบ้านได้จากร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูแผนที่