<

พระราชวังแห่งความยุติธรรม

พระราชวังแห่งความยุติธรรมหรืออิสตานา เคฮาคิแมน คืออาคารขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของฝ่ายพิจารณาคดีและศาลต่างๆ

ประกอบด้วยอาคารห้าชั้น ใช้เป็นสถานที่พิจารณาคดี ส่วนอาคารสองชั้นอีกหนึ่งหลัง เป็นที่ตั้งของศาลและสำนักงาน

เนื่องจากกลุ่มอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง ดังนั้น จึงมักกลายเป็นสถานที่จัดงานระดับชาติ เช่น เทศกาลสีสันแห่งมาเลเซีย และงานอื่นๆ อีกมากมาย

ที่นี่เหมาะกับการเดินถ่ายรูป อาคารมีหอคอยรูปโดมที่สวยงามเป็นจุดเด่น
ดูแผนที่