<

สวนมรดกทางเกตรกรรม (Agriculture Heritage Park)

สวนมรดกทางเกษตรกรรมตั้งอยู่ที่เขต 16 รัฐปุตราจายา แสดงให้เห็นถึงพื้นเพของชาวมาเลเซียที่เป็นเกษตรกรและสะท้อนคุณค่าของการพาณิชย์

นักท่องเที่ยวสามารถทดลองชิมผลไม้สด ดูการกรีดยาง การเก็บน้ำยาง การดูแลรักษาผลผลิต การถนอมผลไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งที่น่าสนใจที่นี่ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนผลไม้ สวนสมุนไพรและเครื่องเทศ แปลงสวนยาง และจุดชมวิว

ในสวนยังจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถลองทำกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการเกษตรมากมายได้ตลอดทั้งปี
ดูแผนที่