<

เขตอนุรักษ์นกกัวลากูลา (Kuala Gula Bird Sanctuary)

ป่าชายเลนมาตังคือระบบนิเวศชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมาเลย์ มีลักษณะป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวไปตามชายหาดใต้ทะเลทางชายฝั่งตะวันตกทางเหนือของรัฐเประเป็นระยะทางเกือบ 50 กม. บวกพื้นที่อีก 40 กม. ทอดยาวเลียบริมฝั่งแม่น้ำที่ได้รับความคุ้มครองในเขตพื้นที่อนุรักษ์ห้าแห่ง

ในฤดูอพยพระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเมษายนของทุกปี จะมีนกอพยพกว่า 200,000 ตัว ประมาณ 50 สายพันธุ์ บินมาอาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์

ภายในเขตอนุรักษ์มีศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ซึ่งคุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาต่างๆ อย่างละเอียดและชมนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพจำนวนมาก

เขตอนุรักษ์นกกัวลากูลาได้รับรางวัล Malaysia Tourism Award ประเภท "สถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ)" ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมาเลเซีย
ดูแผนที่