<

อุทยานเคนองริมบา (Kenong Rimba Park)

อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 121 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาเคนองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของป่าทามันเนการา ภายในอุทยานมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีบรรยากาศเงียบสงบและสันโดษ คุณจะได้ยินเพียงเสียงนกร้องและเสียงน้ำตกเท่านั้น

ถ้ำหินแต่ละแห่งอยู่ห่างกันไม่ไกลนัก ใช้เวลาเดินจากถ้ำหนี่งไปยังอีกถ้ำหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้ำที่โดดเด่นที่สุดคือถ้ำกัวบาตูทิงกีซึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือขุด ภายในถ้ำมีแม่น้ำซุนไกเคนองไหลผ่าน ตำนานในท้องถิ่นเล่าว่า ถ้ำนี้คือเรือผู้ส่งสารของกษัตริย์เมืองปะกันที่กลายสภาพเป็นหิน ถ้ำกัวบาตูทิงกีสูงจากระดับน้ำทะเล 122-152 เมตร คุณจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ เช่น กล้วยไม้ มะเดื่อ และกาฝากมากมายที่นี่
คุณควรสนใจสิ่งนี้ด้วย
ดูแผนที่