<

พิพิธภัณฑ์กองทัพ (Army Museum)

ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ วัตถุโบราณและสิ่งประดิษฐ์มากมายซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมเป็นพยานในการสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศซึ่งจะนำเราย้อนกลับไปยังอดีต

พิพิธภัณฑ์กองทัพได้รับรางวัล MERIT AWARD ประเภท "สถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยม" ที่แสดงอัตลักษณ์ (มรดก) ของชาติ ในปี ค.ศ. 2005/2006 จากการท่องเที่ยวมาเลเซีย

มาสัมผัสกับเทคนิคการสร้างภาพผีแบบ Pepper Ghost ที่แรกในมาเลเซีย และบรรยากาศยามค่ำคืนบนดาดฟ้าของป้อมมะละกาและอุโมงค์ใต้ดินของพรรคคอมมิวนิสต์มลายูได้ที่นี่
คุณควรสนใจสิ่งนี้ด้วย
ดูแผนที่