<

สวนสัตว์มะละกา

สวนสัตว์มะละกาตั้งอยู่ที่เมืองอาเยอร์เครอห์ ห่างจากใจกลางเมืองมะละกาประมาณ 13 กิโลเมตร และเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในมาเลเซีย โดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 54 เอเคอร์

ในสวนสัตว์มีสัตว์กว่า 1,200 ตัว 200 สายพันธุ์ สวนสัตว์มะละกาเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963 โดยสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ กระทิงมลายู กูรำ และเสือมลายู

สวนสัตว์มะละกานำแนวคิดเรื่องสวนสัตว์เปิดและการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในสวนสัตว์ให้มีความอุดมสมบูรณ์มาปรับใช้ตามแนวทางการพัฒนาสวนสัตว์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ สวนสัตว์มะละกายังทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่า ศูนย์ขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกด้วย
ดูแผนที่