<

น้ำพุร้อนอูลูเลกอง (Ulu Legong Hot Spring)

ศูนย์นันทนาการน้ำพุร้อนอูลูเลกองอยู่ห่างจากเมืองบาลิง 22 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการมาแช่น้ำแร่ในบ่อน้ำพุร้อนเพื่อบำบัดรักษาโรค น้ำพุร้อนแห่งนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการแช่น้ำพุร้อนคือช่วงกลางคืนที่อากาศเย็นลง

ที่นี่นอกจากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเพื่อผ่อนคลายแล้ว น้ำพุร้อนอูลูเลกองยังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่สุขภาพไม่ดีหรือเป็นโรคผิวหนังอีกด้วย นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะลงไปแช่น้ำพุร้อน 5 บ่อ ซึ่งมีธาตุกำมะถันอยู่มากและมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30ºC - 60ºC เพื่อบำบัดโรค
ดูแผนที่