<

สถานที่เกิดของมหาเธร์ หรือ 'รูมาห์ เคลาฮิรัน มหาเธร์'

บ้านเกิดของมหาเธร์หรือ 'รูมาห์ เคลาฮิรัน มหาเธร์' จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตตอนเด็กของมหาเธร์ นายกรัฐมนตรีคนที่สี่ของมาเลเซีย ตั้งแต่ชีวิตในวัยเรียนจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นนายแพทย์

ดร. มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เกิดที่เมืองอาลอร์เซตาร์ในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1925 ที่บ้านเลขที่ 18 โลร่งคิลังไอส์ ถนนจาลันเปกาวัย บ้านของมหาเธร์เป็นบ้านไม้หลังเล็ก หลังคามุงด้วยใบจาก ด้านในมีห้องเพียงห้องเดียว ต่อมามีการประกาศให้บ้านหลังนี้เป็นอาคารประวัติศาสตร์และได้รับการบูรณะโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติในปี ค.ศ. 1992

นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเข้าชมบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ดูแผนที่