<

หุบเขาบูจัง (Bujang Valley)

หุบเขาบูจังหรือเลมบาห์บูจัง คือศูนย์ประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ใกล้เมืองเมอร์บ็อกในรัฐเคดาห์ ในอดีต หุบเขาบูจังเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรโบราณของมาเลเซียที่สถาปนาตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ และดำรงอยู่มาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบัน ที่นี่คือแหล่งโบราณคดีมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในมาเลเซีย

หลายปีที่ผ่านมา มีการค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากในหุบเขาบูจัง บางส่วนเป็นเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เครื่องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ดินเหนียว ชิ้นส่วนกระจก ลูกปัด และเครื่องกระเบื้องของเปอร์เซีย ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ครั้งหนึ่งหุบเขาบูจังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นเมืองพักสินค้าที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบวัดพุทธหรือวัดฮินดูโบราณอีกกว่า 50 วัด ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณ พื้นที่ในหุบเขาที่ได้รับการอนุรักษ์และมีสภาพดีที่สุดอยู่ที่เปงกาลันบายังเมอร์บอกซึ่งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีหุบเขาบูจัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งแรกของมาเลเซีย อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์
ดูแผนที่