<

พิพิธภัณฑ์ชาวประมงทันจุงบาเลา (Tanjung Balau Fishermen Museum)

ชาวประมงที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันออกมีเทคนิคการจับปลาที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ บางคนอาจใช้วิธีการสังเกตดวงจันทร์ ในขณะที่บางคนสังเกตเส้นขอบฟ้า

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเอกลักษณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับการเดินเรือออกทะเลของชาวประมงในท้องถิ่น รวมถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับการจับปลาและเทคนิคการประมงที่น่าสนใจมากมาย

พิพิธภัณฑ์ชาวประมงทันจุงบาเลาตั้งอยู่ทางเหนือของเดซารู สร้างโดยองค์กรพัฒนายะโฮร์ใต้ (South Johor Development Authority (KEJORA)) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาในหมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่นที่ทันจุงบาเลา

วัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้แก่ อวนและเครื่องมือจับปลา รวมทั้งแบบจำลองเครื่องมือจับปลาชนิดต่างๆ ที่ชาวประมงใช้

นอกจากนี้ ยังมีเรือประมง เรือเดินทะเล แพแบบดั้งเดิมของชาวประมง ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
ดูแผนที่