<

ป้อมปราการยะโฮร์เก่า (โคตายะโฮร์ลามาร์)

ป้อมปราการยะโฮร์เก่าหรือโคตา ยะโฮร์ ลามา คือจุดที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างชาวมาเลย์ในท้องถิ่นกับกองกำลังภายนอกที่รุกรานเข้ามา

ป้อมปราการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1540 ในสมัยสุลต่านอาเลาะห์ดิน รีอายัต ชาห์ ที่สอง (1528-1564) ตัวป้อมสร้างเลียบแม่น้ำยะโฮร์ และเคยเป็นป้อมปราการที่สามารถป้องกันข้าศึกได้ดีที่สุดในสมัยนั้น

เมื่อสิ้นสุดสมัยของสุลต่านแห่งมะละกาในปี ค.ศ. 1511 แม่น้ำยะโฮร์กลายเป็นศูนย์กลางการปกครอง ป้อมปราการถูกใช้ในการต่อสู้กับกองกำลังโปรตุเกสในมะละกา

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรอบป้อม ทำให้การสังเกตการณ์กองเรือทำได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองเรือของโปรตุเกสและชาวอะเจห์ ในปี ค.ศ. 1587 ป้อมปราการแห่งนี้ถูกโปรตุเกสตีแตก ป้อมปราการทั้งหมดถูกเผา สิ่งของต่างๆ รวมทั้งอาวุธถูกขนออกไปจนหมด
ดูแผนที่